Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne pełnią głównie funkcje magazynowania wody na potrzeby wykorzystywania jej w okresach braku wód. Aby możliwe było wykorzystywania Ważne jest monitorowania zaróbno jakości wody jak i jej ilości. Zmiana jakości gromadzonej wody może mieć bezpośredni wpływ na ekologię na uprawy wokół zbiornika – woda ta często używana jest do nawadniania upraw.

Głównymi przyczynami zanieczyszczenia zbiorników retencyjnych są dopływy termiczne podnoszące temperaturę wody, dopływy substancji toksycznych z przemysłu i rolnictwa oraz kwaśne deszcze.

System Waterly w prosty i niezawodny sposób będzie monitorować zarówno parametry jakościowe wody jak i ilość wody w zbiorniku retencyjnym, a w przypadku zmian natychmiast powiadamia o zaistniałej sytuacji.

Zbiorniki retencyjne to często też atrakcje turystyczne i miejsca rekreacyjne, w których turyści zażywają kąpieli. Warto pokazać im, że zażywanie kąpieli w tym miejscu jest odpowiednio bezpieczne.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, możemy wyposażyć boje Waterly w monitoring poziomu wody, dzięki czemu boja będzie działać jak typowy wodowskaz – cyfrowy wodowskaz. Będziesz mógł skonfigurować poziomy alarmowe, po których przekroczeniu system ma Ci wysłać powiadomienie.

Boje Waterly posiadają na pokładzie zestaw sensorów, które monitorują takie parametry wody jak temperatura, przewodność, zasolenie, TDS, odczyn pH, potencjał ORP, ilość tlenu wyrażona w mg/l oraz natlenienie wyrażone w %. Środowisko wodne jest silnie zależne od czynników atmosferycznych, dlatego boje Waterly monitorują również temperaturę, wilgotność powietrza i co ważne, ciśnienie atmosferyczne. Ze względu na uniwersalną konstrukcję, nasze urządzenia pomiarowe można doposażyć w pomiar dodatkowych parametrów takich jak głębokość zbiornika, mętność wody czy ilość azotanów oraz fosforanów w wodzie.

Nasze boje pomiarowe to w pełni autonomiczne urządzenia, które bez względu na pory roku, warunki atmosferyczne, dzień czy noc, w pełni wykonują swoje zadania i są swoistym strażnikiem wody. Konstrukcja zapewnia stabilność pracy podczas silnego falowania, a dzięki wykorzystaniu materiałów o wysokiej wytrzymałości, boje doskonale radzą sobie w warunkach zimowych i są całkowicie odporne na zlodowacenie tafli wody. Zatem boje Waterly pozostają w wodzie przez cały rok.

Tak. Możemy przygotować dla Ciebie ofertę z wybranymi przez Ciebie parametrami pomiarowymi dzięki czemu system Waterly zostanie “uszyty na miarę” specjalnie dla Ciebie.

Nie, boje Waterly są całkowicie autonomiczne. Boje są wyposażone w zaawansowany system zasilania, który ładuje wbudowany akumulator wprost z paneli fotowoltaicznych. W momencie gdy zabraknie słońca, np. w zimę gdy boja zostanie zasypana śniegiem, to urządzenia będzie pracować jeszcze przez nawet trzy miesiące.

System Waterly został skonstruowany tak by działać w pełnej symbiozie ze środowiskiem. Nasze boje monitorują środowisko jednocześnie czerpiąc z niego energię słoneczną, którą przetwarzają na energię elektryczną. Dzięki temu system Waterly działa nieprzerwanie w trybie 24/7 i gdy tylko wykryje anomalnie w środowisku to natychmiast o tym alarmuje. To swoisty strażnik wody na pełen etat!

Tak. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, cały system Waterly posiada 24 miesiące gwarancji producenta.

Skontaktuj się z nami!

Jak wdrożyć system Waterly w swoim obiekcie?