Rzeki i jeziora

Wiedza o jakości wody w rzekach i jeziorach jest szczególnie ważna, a jednocześnie trudna do uzyskania. Ilość wód powoduje to, że ich kontrola i monitoring to bardzo skomplikowane zadanie logistyczne. Rzeki przepływają zgodnie ze swoim biegiem i warunkami terenowymi co powoduje, że dotarcie do niektórych miejsc jest szalenie trudne.

Pogorszenie się parametrów wody w konkretnym miejscu rzeki lub jeziorze może być spowodowane wydarzeniami z miejsc znacznie oddalonych, położonych wyżej biegu rzeki. Tradycyjne metody monitorowania jakości wód w rzekach informują o zagrożeniu za późno. Zawsze po fakcie, gdy skutki można zauważyć gołym okiem.

Boje Waterly to unikalny system monitoringu wody w rzekach i jeziorach podający informacje w czasie realnym o stanie wody, jej parametrach i ich zmianach w konkretnym miejscu i czasie. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić miejsce, w którym mogło dojść do niepokojącego zdarzenia – pogorszenia parametrów wody, oraz precyzyjnie określić to w czasie. Ewentualne skutki takich zdarzeń można usuwać szybciej, wcześniej, wiedząc, na jakim odcinku rzeki i kiedy doszło do zdarzenia, dzięki temu możemy zapobiec dalszemu pogarszaniu jakości wody.

Jeziora jako śródlądowe zbiorniki wodne narażone są również na niebezpieczeństwa związane z działaniem człowieka, ale też na zagrożenia wynikające z warunków atmosferycznych i pogodowych. Aby zapobiegać i reagować na sytuacje kryzysowe, związane z pogorszeniem się parametrów jakości i czystości wody, musimy o tym wiedzieć wcześniej. Nie z opóźnieniem. Nie po fakcie. Natychmiast.

W pełni autonomiczne boje pomiarowe Waterly wykrywają i ostrzegają o tym, że dochodzi do zmian w środowisku wodnym. To istny strażnik wody na pełen etat!

Najczęściej zadawane pytania

Tak, możemy wyposażyć boje Waterly w monitoring poziomu wody, dzięki czemu boja będzie działać jak typowy wodowskaz – cyfrowy wodowskaz. Będziesz mógł skonfigurować poziomy alarmowe, po których przekroczeniu system ma Ci wysłać powiadomienie.

Tak. Każda boja pomiarowa Waterly ma sygnalizator świetlny, który po zmroku cyklicznym miganiem sygnalizuje stan wody kolorem zgodnym ze skalą jakości wody. Częstotliwość i jasność światła można regulować poprzez aplikację Waterly. W przypadku, gdy boja ma zostać zainstalowana na szlaku wodnym, można skonfigurować je w tryb oświetlenia prawej lub lewej burty. Jeśli oświetlenie jest zbędne, można je całkowicie wyłączyć.

Boje Waterly posiadają na pokładzie zestaw sensorów, które monitorują takie parametry wody jak temperatura, przewodność, zasolenie, TDS, odczyn pH, potencjał ORP, ilość tlenu wyrażona w mg/l oraz natlenienie wyrażone w %. Środowisko wodne jest silnie zależne od czynników atmosferycznych, dlatego boje Waterly monitorują również temperaturę, wilgotność powietrza i co ważne, ciśnienie atmosferyczne. Ze względu na uniwersalną konstrukcję, nasze urządzenia pomiarowe można doposażyć w pomiar dodatkowych parametrów takich jak głębokość zbiornika, mętność wody czy ilość azotanów oraz fosforanów w wodzie.

Nasze boje pomiarowe to w pełni autonomiczne urządzenia, które bez względu na pory roku, warunki atmosferyczne, dzień czy noc, w pełni wykonują swoje zadania i są swoistym strażnikiem wody. Konstrukcja zapewnia stabilność pracy podczas silnego falowania, a dzięki wykorzystaniu materiałów o wysokiej wytrzymałości, boje doskonale radzą sobie w warunkach zimowych i są całkowicie odporne na zlodowacenie tafli wody. Zatem boje Waterly pozostają w wodzie przez cały rok.

Nie, boje Waterly są całkowicie autonomiczne. Boje są wyposażone w zaawansowany system zasilania, który ładuje wbudowany akumulator wprost z paneli fotowoltaicznych. W momencie gdy zabraknie słońca, np. w zimę gdy boja zostanie zasypana śniegiem, to urządzenia będzie pracować jeszcze przez nawet trzy miesiące.

System Waterly został skonstruowany tak by działać w pełnej symbiozie ze środowiskiem. Nasze boje monitorują środowisko jednocześnie czerpiąc z niego energię słoneczną, którą przetwarzają na energię elektryczną. Dzięki temu system Waterly działa nieprzerwanie w trybie 24/7 i gdy tylko wykryje anomalnie w środowisku to natychmiast o tym alarmuje. To swoisty strażnik wody na pełen etat!

Tak. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, cały system Waterly posiada 24 miesiące gwarancji producenta.

Skontaktuj się z nami!

Jak wdrożyć system Waterly w swoim obiekcie?