BOJE WATERLY – NR 1 W MONITORINGU JAKOŚCI WODY.

Technologia, która daje wiedze niedostępną w żaden inny sposób.

Monitoring wody

Najważniejsze parametry jakości wody, w tym pomiar głębokości. Szczególnie w przypadku rzek – wszelkie informacje o podnoszeniu się lub opadaniu poziomu wody oraz tempie tych procesów są istotne, aby móc zapobiegać skutkom powodzi.

Monitoring powietrza –

Temperatura, wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne
System Waterly to nie tylko woda…

Boja Waterly –

Samowystarczalne, autonomiczne urządzenie, działające bez przeszkód w każdych warunkach atmosferycznych.

Unikalny protokół komunikacyjny zapewnia przesyłanie informacji bez zakłóceń – w każdym miejscu niezależnie od sieci GSM

Boja Waterly zawsze widoczna – Strażnik Jakości Wody.

Skontaktuj się z nami!

Jak wdrożyć system Waterly w swoim obiekcie?