ZALEW ARKADIA – SUWAŁKI

WATERLY – STRAŻNIK JAKOŚCI WODY

Waldemar Borysewicz – dyrektor OSiR-u dla Radia 5.tv „To kolejny krok placówki, w celu zadbania o stan jakości wody w Zalewie”.

Dyrektor OSiR-u ma w planach umieszczenie tablicy informacyjnej, z danymi przekazywanymi bezpośrednio z urządzenia pomiarowego – boja Waterly – aby korzystający z zalewu mieli wiedzę o jakości wody w danym momencie. To ważny aspekt dla wszystkich korzystających z atrakcji wodnej jaką jest zalew Arkadia. Zalew narażony jest poprzez podwyższoną temperaturę na pojawianie się np. sinic. Dzięki Waterly będzie można uniknąć zagrożeń z tego wynikających.

Zalew Arkadia zasilany jest wodą z Czarnej Hańczy – jeśli „coś” wpłynie z dopływu Czarnej Hańczy – będziemy o tym wiedzieć natychmiast.

Boja Waterly poza podstawowymi parametrami takimi jak ph wody, temperatura, przewodniość, zasolenie, zakwaszenie, ilość cząstek stałych – wykrywa wszelkie zmiany parametrów jakościowych wody jak chociażby wyciek paliwa z baku pojazdu – powiadamia administratora zbiornika natychmiast o zdarzeniu.

Boja Waterly – wiesz więcej, wiesz to co wiedzieć powinieneś – wcześniej

Skontaktuj się z nami!

Jak wdrożyć system Waterly w swoim obiekcie?